• Winkelwagen
  0 Product(en) € 0,00
  • 0 Product(en) € 0,00

Algemene- & garantie voorwaarden

Algemene- & garantie voorwaarden


Voor motoren met een aanschafprijs van € 3500,- en hoger gelden hier onder beschreven garantie met een termijn van maximaal 1 jaar vanaf het moment van levering.

Voor motoren met een aanschafprijs tot € 3500,- gelden hier onder beschreven garantie met een termijn van maximaal 0*, 1*,  3* of 6* maanden vanaf het moment van levering.
*afhankelijk van welke motor en besproken tijdens verkoop gesprek. 

 
 1. Voorafgaand aan de verkoop door Bike Fit wordt u geattendeerd op de garantie en of deze voor u van toepassing is. De garantie wordt door de verkoper Bike Fit verleend en bepaald op de dag van de verkoop. Zowel datum, garantie en KM-stand dient vermeld te staan op de factuur. Beide partijen zullen een exemplaar van de factuur ontvangen. De garantie geldt voor de koper en niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden of eigenaren van het voertuig.
 2. Bike Fit attendeert u tijdens de verkoop op de geldende garantie voorwaarden. Op het moment van verkoop, te zien op de verkoopfactuur, bent u automatisch akkoord gegaan met de garantie voorwaarden van bike Fit. Op de verkoopfactuur zal tevens genoteerd staan welke garantie regeling voor u van toepassing is en ook hierbij geldt dat op de dag van de verkoop deze garantie regeling automatisch in zal gaan.
 3. De garantie betreft zowel het herstellen van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als ook het herstellen van gebreken die tijdens de garantie periode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan.
 4. Reparaties en/of vervanging van onderdelen na gebruik hebben gemaakt van normale, gebruikelijke onderhoudsbeurten die niet zijn gekomen door de gebrekkige uitvoering van de voor aflevering verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.
 5. Het zelf aanpassen, verstellen, demonteren, monteren of sleutelen aan het gekochte voertuig betekent per direct dat de garantie vervalt.
 6. De garantie vervalt wanneer er schade is ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven. Wanneer de verkoper van Bike Fit constateert dat koper met opzet schade aan het voertuig heeft aangebracht of niet op een normale manier met het voertuig is omgegaan, komt de garantie te vervallen. Garantie komt expliciet te vervallen bij gebruik van de motorfiets op het circuit of bij gebruik voor motorcross.
 7. De garantie komt te vervallen indien er defecten zijn ontstaan nadat u met de motor buiten de Europese Economische Ruimte bent geweest, mits koper kan aantonen dat de defecten niet zijn veroorzaakt door de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar.
 8. Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie zich altijd ten eerste te wenden tot de verkoper van Bike Fit. Indien reparatie elders plaatsvindt komt de garantie per direct te vervallen.
 9. Schade aan personen en zaken ten gevolge van het ontbreken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ontstaan, zijn niet te verhalen op Bike Fit.
 10. Slijtage onderdelen zoals o.a. accu’s, banden, ketting- en tandwielen, remblokken en voeringen, remschijven, zadels, lampen en accessoires die na aflevering van het voertuig zijn veranderd of defect zijn gegaan vallen niet onder de garantie.
 11. Onderdelen die aan vervuiling onderhevig zijn zoals o.a. injectoren, carburateurs, brandstofpompen en benzinekraan vallen één maand na aflevering niet meer onder garantie.
 12. Accu's vallen één maand na aflevering niet meer onder garantie.
 13. Repartie van een ABS/Evo remsysteem sluiten wij uit van onze garantie: mocht het tijdens de garantieperiode stuk gaan dan isoleren bij de ABS-unit uit het systeem zodat u een conventionele configuratie overhoudt. De remwerking blijft hierbij gelijk.
 14. Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd.
 15. Wanneer u valt onder de garantieregeling van Bike Fit bent u zelf verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van uw voertuig naar onze locatie Heerenveen. Kosten die hierbij worden gemaakt zijn voor uw eigen rekening en vallen niet onder de garantie. Indien uw voertuig tijdens een rit zodanig defect raakt en u niet verder kan rijden dient u zelf voor een oplossing te zorgen via bijvoorbeeld een daartoe bevoegd bedrijf. Ook daaruit vloeiende kosten vallen niet onder de garantie van Bike Fit en zijn voor uw eigen rekening.
 16. Bike Fit zal altijd samen met u zoeken naar een passende oplossing, mits dit binnen de richtlijnen van de garantie voorwaarden valt van Bike Fit
 17. Bij Bike Fit staat eerlijkheid en respect voorop en dit verwachten wij ook terug van onze klanten. Indien u een werknemer van Bike Fit herhaaldelijk verkeerd bejegend en/of bedreigd zijn wij genoodzaakt de garantie te ontbinden en mogen wij u in de toekomst als klant weigeren.

Document 15-10-2022